Ομπζόρ Μεταφορές

Ομπζόρ Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Obzor Μεταφορά 250 € 315 € 315 € 385 € 385 € 490 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Obzor Μεταφορά 166 € 230 € 230 € 368 € 368 € 368 € 735 €
Varna airport - Obzor Μεταφορά 54 € 71 € 71 € 106 € 106 € ρωτήστε ρωτήστε
Burgas airport - Obzor Μεταφορά 67 € 84 € 84 € 114 € 114 € 126 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: